ePUAP – czyli jak łatwo i sprawnie załatwiać sprawy urzędowe - szkolenie

Przedsiębiorco, czy wiesz, że sprawy urzędowe możesz załatwiać nie wychodząc z domu lub biura, oszczędzając czas, środki i nerwy? Platforma ePUAP pozwoli na oficjalny kontakt z administracją publiczną oraz instytucjami samorządowymi, w tym również urzędami gmin w dowolnym czasie i miejscu.

Przedsiębiorco, czy wiesz, że sprawy urzędowe możesz załatwiać nie wychodząc z domu lub biura, oszczędzając czas, środki i nerwy?

Dzięki Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) możesz w dowolnym miejscu i o dowolnej porze składać pisma ze skutkiem prawnym w jednostkach administracji centralnej oraz samorządach, w tym urzędach gmin.

Nie wychodząc z domu możesz:

 • wysłać pismo ogólne do podmiotu publicznego,
 • złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić jago utratę,
 • złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • złożyć wniosek wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
 • złożyć zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • złożyć zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US,
 • zgłosić wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 • załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym,
 • składać wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów,
 • uwierzytelnić dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych,
 • złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 • złożyć wniosek o rejestrację w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych, itp.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak korzystać z ePUAP i jak założyć Profil Zaufany, który w elektronicznym obiegu dokumentów zastępuje tradycyjny podpis przyjdź na nasze szkolenie:

ePUAP – czyli jak łatwo i sprawnie załatwiać sprawy urzędowe
9 października 2018 r. w godz. 10-11.30

do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)


Cena 123 zł od osoby (z VAT).

Szczegółowy program spotkania znajdziecie w załączniku.

Szkolenie poprowadzi adwokat Łukasz Nowak z poznańskiego oddziału Adwokackiej Spółki Partnerskiej MSM.

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 8 października 2018 roku na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres e-mail: biuro@owp.koscian.net.

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 65 512 77 83 / 797 508 207.

Na szkolenie warto przyjść z własnym laptopem.

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora szkolenia.

Lidia Lewandowska
dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama