Mała Pożyczka Inwestycyjna - JEREMIE 2

 

Mała Pożyczka Inwestycyjna

 • Maksymalna wartość pożyczki do 500.000,00 zł
 • Maksymalny okres spłaty do 84 miesiące od dnia uruchomienia środków
 • Oprocentowanie preferencyjne od 4,05 % w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) bez żadnych dodatkowych opłat oraz prowizji, od 5,05 % na warunkach rynkowych dla pozostałych MŚP
 • Wkład własny nie jest wymagany
 • Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco (dodatkowe zabezpieczenie ustalane indywidualnie z przedsiębiorcą)
 • Weryfikacja przeznaczenia na podstawie faktury zakupu lub dokumentu równoważnego


Oprocentowanie preferencyjne dotyczy:

 • inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020,
 • inwestycji w Start-up’y,
 • inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa,
 • inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

 

Oferujemy Państwu atrakcyjną pożyczkę unijną - Małą Pożyczkę Inwestycyjną - w ramach inicjatywy JEREMIE 2, w  ramach umowy podpisanej z Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z Nowej Rudy.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP w Wielkopolsce poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+. 

Przydatne informacje:

 • Przeznaczenie pożyczki:
  Przedsięwzięcia na terenie woj. wielkopolskiego mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, pozycji na rynku MŚP, poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozszerzenie działalności, wzmocnienie podstawowej działalności, realizację nowych projektów, przechodzenie na nowe rynki.
 • Dokumenty do pobrania

UWAGA! ARR "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż w związku z osiągnięciem 150% alokacji środków, nabór wniosków na Małą Pożyczkę Inwestycyjną - Opcja został zakończony dnia 01 lutego 2022 roku o godz. 12:00.

Tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami są przekazywane do Analityków. Jednocześnie informujemy, iż złożenie wniosku w terminie nie gwarantuje otrzymania środków. Wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek o udzielenie pożyczki w terminie i którym nie przyznano wsparcia, nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Wszystkie formalności związane z przygotowaniem dokumentacji kredytowej i podpisaniem umowy można załatwić w biurze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem:

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)
64-000 Kościan
tel. 65 512 77 83
kom. 797 508 207

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE