Mała Pożyczka Inwestycyjna - JEREMIE 2

 

Mała Pożyczka Inwestycyjna

 • Maksymalna wartość pożyczki do 500.000,00 zł
 • Maksymalny okres spłaty do 84 miesiące od dnia uruchomienia środków
 • Oprocentowanie preferencyjne od 0,15 % w skali roku (na zasadach pomocy publicznej) bez żadnych dodatkowych opłat oraz prowizji, od 1,15% na warunkach rynkowych dla pozostałych MŚP
 • Wkład własny nie jest wymagany
 • Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco (dodatkowe zabezpieczenie ustalane indywidualnie z przedsiębiorcą)
 • Weryfikacja przeznaczenia na podstawie faktury zakupu lub dokumentu równoważnego


Oprocentowanie preferencyjne dotyczy:

 • inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020,
 • inwestycji w Start-up’y,
 • inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa,
 • inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

 

I Oferujemy Państwu atrakcyjną pożyczkę unijną - Małą Pożyczkę Inwestycyjną - w ramach inicjatywy JEREMIE 2, w  ramach umowy podpisanej z Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z Nowej Rudy.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP w Wielkopolsce poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+. 

Przydatne informacje:

 • Przeznaczenie pożyczki:
  Przedsięwzięcia na terenie woj. wielkopolskiego mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, pozycji na rynku MŚP, poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozszerzenie działalności, wzmocnienie podstawowej działalności, realizację nowych projektów, przechodzenie na nowe rynki.
 • Dokumenty do pobrania

 

Informuję, iż w związku z dużą ilością złożonych wniosków, Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie
zawiesza nabór wniosków w ramach Małej Pożyczki Inwestycyjnej.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Pożyczki Hipotecznej, a także w ramach kolejnych naborów w 2022 roku.

 

 

II Oferujemy również Małą Pożyczkę Inwestycyjną w ramach umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Celem JEREMIE2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej wielkopolskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. 

Przydatne informacje:

 • Przeznaczenie pożyczki:
  Finansowane są przedsięwzięcia, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku oraz podniesienie konkurencyjności m.in. poprzez:

  - tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczenie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch,
  - rozszerzenie działalności,
  - wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
  - realizowanie nowych projektów,
  - przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.
 • Dokumenty do pobrania

 

Wszystkie formalności związane z przygotowaniem dokumentacji kredytowej i podpisaniem umowy można załatwić w biurze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem:

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)
64-000 Kościan
tel. 65 512 77 83
kom. 797 508 207

reklama