Kim jesteśmy?

Serdecznie witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia i Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Mamy nadzieję, ze znajdziecie tu Państwo interesujące Was informacje związane z podejmowaniem działalności gospodarczej i prowadzeniem własnej firmy.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (SWP w Kościanie) jest stowarzyszeniem osób prawnych i kontynuatorem działań podjętych przez Stowarzyszenie Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Kościanie (SWMiŚP w Kościanie), które działało w latach 2002-2004. Po jego rozwiązaniu, majątek, cele oraz zadania statutowe tego Stowarzyszenia zostały przejęte przez SWP w Kościanie.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane jako stowarzyszenie osób prawnych w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000194708. Stowarzyszenie jest także wpisane w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00058/2004.

Celem statutowym Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie jest tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój społeczno-gospodarczy, ograniczanie bezrobocia, prowadzenie działalności oświatowej oraz wspieranie inicjatyw społecznych.

Cele statutowe są w praktyce realizowane przez Biuro Stowarzyszenia, które nosi nazwę: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (OWP w Kościanie).

Choć misja i cele działalności Stowarzyszenia związane są z życiem gospodarczym, to ma ono jednak charakter organizacji non-profit, która ewentualnie osiągniętą nadwyżkę bilansową przeznacza na realizację celów statutowych, a nie na podział wśród jego Członków. Zarówno sam statut Stowarzyszenia jak i osoby z nim związane przyczyniają się do tego, iż działa ono "pro publico bono".

Członkami Stowarzyszenia są n/w osoby prawne:

  • Powiat Kościański
  • Gmina Kościan
  • Miasto Kościan
  • Gmina Czempiń
  • Gmina Śmigiel 
  • Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie
  • Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej
  • Cech Rzemiosł Różnych w Śmiglu

Bez znaczącego wsparcia swoich Członków Stowarzyszenie nie mogłoby podejmować licznych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie świadczy usługi informacyjne i szkoleniowe, zgodnie ze standardem usługi informacyjnej i szkoleniowej oraz niestandaryzowane usługi doradztwa finansowego. Dla mieszkańców i przedsiębiorców Powiatu Kościańskiego usługi te są świadczone bezpłatnie.

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE