Pożyczka Hipoteczna

 

Pożyczka Hipoteczna

 • Maksymalna wartość pożyczki do 1.000.000,00 zł
 • Maksymalny okres spłaty do 120 miesięcy (10 lat) od dnia uruchomienia środków (w przypadku MŚP z tzw. obszarów preferencji do 11 lat) 
 • Oprocentowanie preferencyjne od 2,46% na warunkach rynkowych
 • Wkład własny w wysokości min. 10% wartości nieruchomości
 • Prowizja – równowartość 0,1% pożyczki
 • Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka ustanowiona na nabywanej nieruchomości oraz, w przypadku nieruchomości
  zabudowanej, cesja praw z umowy ubezpieczenia tej nieruchomości oraz wyposażenia

Przydatne informacje:

 • Przeznaczenie pożyczki:
  Zakup nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązany z prowadzoną działalnością
 • Dokumenty do pobrania

UWAGA! Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż z powodu wyczerpania puli środków, nabór wniosków na Pożyczkę Hipoteczną zostaje zamknięty.

Wszystkie formalności związane z przygotowaniem dokumentacji kredytowej i podpisaniem umowy można załatwić w biurze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem:

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)
64-000 Kościan
tel. 65 512 77 83
kom. 797 508 207

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE