Władze

Zarząd
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Prezes Zarządu: Bernard Turski
Wiceprezes Zarządu:
Krzysztof Walachowski
Wiceprezes Zarządu: Dominik Wieszczeczyński
Skarbnik Stowarzyszenia:
Stefan Stachowiak
Sekretarz Stowarzyszenia:
Andrzej Przybyła
Członkowie Zarządu:
Małgorzata Adamczak, Konrad Malicki, Łukasz Stasiak, Piotr Ruszkiewicz

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Przewodniczący: Marek Szymkowiak
Zastępca Przewodniczącego: Michał Jurga
Członek: Jerzy Tycner

Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Przedstawiciele osób prawnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie:

 • Powiat Kościański:
  Bernard Turski, Stefan Stachowiak, Jan Pietrzak, Krzysztof Walachowski
 • Miasto Kościan
  Michał Jurga, Piotr Ruszkiewicz, Wiktor Rudawski, Marek Szymkowiak
 • Gmina Czempiń
  Konrad Malicki, Łukasz Grygier, Łukasz Stasiak, Ryszard Marciniak
 • Gmina Kościan
  Andrzej Przybyła, Zdzisław Gidaszewski, Henryk Michalski, Czesław Szczepaniak
 • Gmina Śmigiel
  Małgorzata Adamczak, Marcin Jurga, Wiesław Kasperski, Sławomir Grzelczyk
 • Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie
  Jerzy Tycner
 • Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej
  Dominik Wieszczeczyński
reklama