Władze

Zarząd
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Prezes Zarządu: Andrzej Przybyła
Wiceprezes Zarządu: 
Stefan Stachowiak
Wiceprezes Zarządu: Piotr Ruszkiewicz
Skarbnik:
 Henryk Bartoszewski
Sekretarz: 
Konrad Malicki
Członkowie Zarządu:
Małgorzata Adamczak, Paweł Szajkowski, Henryk Michalski, Dominik Wieszczeczyński

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Przewodniczący: Marek Szymkowiak
Zastępca Przewodniczącego: Konrad Garwoliński
Członek: Wiesław Kasperski

Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Przedstawiciele osób prawnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie:

 • Powiat Kościański:
  Henryk Bartoszewski, Bernard Turski, Piotr Błaszkowski, Stefan Stachowiak
 • Miasto Kościan
  Piotr Ruszkiewicz, Marek Szymkowiak, Konrad Garwoliński, Paweł Szajkowski
 • Gmina Czempiń
  Konrad Malicki, Łukasz Stasiak, Maciej Głochowiak, Jan Ratajczak
 • Gmina Kościan
  Andrzej Przybyła, Czesław Szczepaniak, Henryk Michalski, Zdzisław Gidaszewski
 • Gmina Śmigiel
  Małgorzata Adamczak, Marcin Jurga, Wiesław Kasperski, Sławomir Grzelczyk
 • Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie
  Karol Pawlak
 • Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej
  Dominik Wieszczeczyński
reklama