Władze

Zarząd
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Prezes Zarządu: 
Wiceprezes Zarządu: 

Skarbnik:
 

Rada Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady: 
Sekretarz: 
Członkowie Rady:

Artur Opas
Sławomir Kaczmarek
Konrad Malicki
Andrzej Przybyła
Małgorzata Adamczak
Agata Majorek
Marcin Bernard

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Przewodniczący: Marek Szymkowiak
Zastępca Przewodniczącego: Wiesław Kasperski
Członek: Małgorzata Zając

Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Przedstawiciele osób prawnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie:

 • Powiat Kościański:
  Artur Opas, Stefan Stachowiak, Marcin Bernard, Piotr Błaszkowski
 • Miasto Kościan
  Sławomir Kaczmarek, Marek Szymkowiak, Rafał Landzwojczak, Agata Majorek
 • Gmina Czempiń
  Konrad Malicki, Łukasz Stasiak, Maciej Głochowiak, Piotr Hirowski
 • Gmina Kościan
  Andrzej Przybyła, Adrian Szczepaniak, Szymon Michalak, Małgorzata Zając
 • Gmina Śmigiel
  Małgorzata Adamczak, Marcin Jurga, Wiesław Kasperski, Sławomir Grzelczyk
 • Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie
  Karol Pawlak
 • Cech Rzemiosł Różnych w Śmiglu
  Józef Gorlas
 • Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej
  -
PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE