Twój pomysł - Twoja praca

 

SWP w Kościanie, jako partner dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej OR w Poznaniu, realizowało projekt "Twój pomysł - Twoja praca - wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w Powiecie Kościańskim". W ramach projektu, SWP w Kościanie było odpowiedzialne m.in. za promocję projektu, przyjmowanie zgłoszeń od Beneficjentów Ostatecznych (uczestników) i pomoc przy ich rekrutacji oraz za pomoc przy wyborze wykładowców i organizowanie doradztwa grupowego i szkoleń.

Ostatnim etapem projektu było przekazanie wybranym uczestnikom projektu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego na sfinansowanie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Był to projekt realizowany w ramach Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych - budżetu państwa.

 

 

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE