dla osób bezrobotnych

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (OWP w Kościanie) udziela pomocy:

OSOBOM BEZROBOTNYM
 
  • zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie i planującym podjęcie działalności gospodarczej w ubieganiu się o bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy lub EFS (tzw. bezzwrotne dotacje w wysokości nie przekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia). Aktualne dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia dostępne są na stronie internetowej ZUS pod adresem: www.zus.pl w zakładce „Aktualności”,
 
W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usług OWP w Kościanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 65 512 77 83 lub e-mailowy: biuro@owp.koscian.net w celu uzgodnienia terminu spotkania i zakresu oczekiwanej pomocy.
PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE