Wielkopolska Sieć Innowacji

SWP w Kościanie realizowało zadania Koordynatora Subregionalnego w subregionie leszczyńskim w ramach projektu „Wielkopolska Sieć Innowacji (WSI)”. Subregion leszczyński obejmuje następujące powiaty Województwa Wielkopolskiego: grodziski, wolsztyński, kościański, rawicki, gostyński, śremski, leszczyński i miasto Leszno. Zadania Koordynatora Subregionalnego były wykonywane na podstawie umowy o współpracy zawartej dnia 01.02.2006 w Poznaniu pomiędzy Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Poznański Park Naukowo-Technologiczny a SWP w Kościanie.

Misją Wielkopolskiej Sieci Innowacji (WSI) jest podnoszenie innowacyjności regionu poprzez skoordynowanie działań, zapewnienie wysokiej jakości usług oraz stałe doskonalenie kadr regionalnych Instytucji Wsparcia (IW) – członków Sieci.

Wielkopolska Sieć Innowacji jest projektem realizującym cele Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski.


Cele projektu WSI:

współpraca i koordynacja (zapobieganie niepotrzebnemu powielaniu się działań),
wymiana doświadczeń,
zapewnienie wspólnych standardów usług,
budowa przejrzystej struktury Instytucji Wsparcia w regionie,
ułatwienie dostępu do odpowiednich usług dla przedsiębiorstw,
uzupełnienie oferty usług o brakujące elementy,
budowa marki wspólnego wizerunku Instytucji Wsparcia wśród odbiorców usług.


W ramach Wielkopolskiej Sieci Innowacji dostępna jest internetowa Baza Ofert Usług Instytucji Wsparcia z Wielkopolski oraz Baza Wspierania Przedsiębiorczości Wielkopolskich Samorządów.


Wielkopolska Sieć Innowacji jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych - budżetu państwa.


 

 

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE