Wspieramy Twój biznes

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie świadczy usługi informacyjne i szkoleniowe, zgodnie ze standardem usługi informacyjnej i szkoleniowej oraz niestandaryzowane usługi doradztwa finansowego.

Nasz Ośrodek istnieje
dzięki pomocy:

Salka2
dyżury ekspertów2
Konkurs Biznes z przyszłością 2023

Aktualności

reklama
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP