Wspieramy Twój biznes

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie świadczy usługi informacyjne i szkoleniowe, zgodnie ze standardem usługi informacyjnej i szkoleniowej oraz niestandaryzowane usługi doradztwa finansowego.

Aktualności

reklama