Usługi doradztwa finansowego

Usługi doradztwa finansowego:

  • SWP w Kościanie podpisało porozumienie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu (WARP). Na mocy porozumienia, Stowarzyszenie pomaga przedsiębiorcom ubiegać się o korzystnie oprocentowane pożyczki z WARP,
  • SWP w Kościanie wykupiło udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu (SFPK). Dzięki temu, przedsiębiorcy m.in. z terenu Powiatu Kościańskiego mogą korzystać z udzielanych przez SFPK poręczeń kredytów i pożyczek,
  • SWP w Kościanie jest Jednostką Certyfikowaną (JC 0024) Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu (FRiP). Stowarzyszenie pomaga przedsiębiorcom ubiegać się o udzielane przez FRiP poręczenia kredytów i pożyczek,
  • SWP w Kościanie podpisało umowę współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie. Dzięki temu utworzono Punkt Informacyjnego Funduszu Pożyczkowego JEREMIE w siedzibie Stowarzyszenia w Kościanie w celu udzielania pożyczek ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego.
reklama