Usługi szkoleniowe

Szkolenia z zakresu:

  • rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (źródła finansowania działalności gospodarczej, wypełnianie niezbędnych dokumentów, księgowość, finanse, podatki, ubezpieczenia społeczne, podstawowe aspekty prawne, marketing, reklama, obsługa klienta),
  • praktycznych aspektów poszukiwania pracy,
  • podstawowych elementów prawa pracy,
  • praktycznych aspektów ubiegania się o pomoc finansową z budżetu UE na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • rozwoju umiejętności miękkich, takich między innymi jak: stawianie realnych celów i wyznaczanie priorytetów, radzenie sobie z problemami i pokonywanie trudności, budowanie marki, motywowanie się w trudnych czasach konkurencji, zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, nowe sposoby sprzedaży, e-handel, negocjacje biznesowe, asertywność i komunikacja i innych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców.
reklama
PUP
SFPK
WARP
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
Wielkopolski Instytut Jakości
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP