dla przedsiębiorców

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (OWP w Kościanie) udziela pomocy:

PRZEDSIĘBIORCOM


planującym zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  Instytucją odpowiedzialną za przekazywanie ww. środków finansowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie.
Informacje na ww. tematy są dostępne również w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, ul. Wyszyńskiego 8, tel.: 65 512 10 55 oraz na stronie internetowej kościańskiego PUP pod adresem: www.koscian.praca.gov.pl


POŻYCZKI:


Dzięki zawartemu dnia 15 marca 2005 roku porozumieniu pomiędzy Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu (WARP) – OWP w Kościanie udziela informacji o działalności Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez WARP oraz o możliwościach uzyskania pożyczki na działalność gospodarczą z tego Funduszu. OWP w Kościanie udostępnia także dokumenty związane z udzielaniem pożyczek oraz pomaga w wypełnieniu dokumentacji aplikacyjnej (wniosek i biznes-plan) o pożyczkę.
Informacje dotyczące działalności Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu wraz z dokumentami do pobrania znajdą Państwo na stronie internetowej tej instytucji pod adresem: www.warp.org.pl


PORĘCZENIA:


Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie jest udziałowcem Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu oraz Jednostką Certyfikowaną Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Wielkopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych). Dzięki temu, przedsiębiorcy z terenu Powiatu Kościańskiego ubiegający się o kredyt lub pożyczkę na rozwój działalności gospodarczej, a nie posiadający odpowiedniego zabezpieczenia spłaty zaciągniętych zobowiązań, mogą przy pomocy OWP w Kościanie uzyskać w tych instytucjach poręczenia zaciąganych przez siebie kredytów i pożyczek.
Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z poręczeń udzielanych przez te instytucje, odpowiednie formularze i wskaźniki znajdują się na ich stronach internetowych pod adresami: www.fundusz.gostyn.pl i www.fripww.pl


FUNDUSZE STRUKTURALNE:


OWP w Kościanie świadczy usługi informacyjne i doradcze dotyczące praktycznych aspektów ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc finansową z budżetu Unii Europejskiej.


W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usług OWP w Kościanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 65 512 77 83 lub e-mailowy: biuro@owp.koscian.net w celu uzgodnienia terminu spotkania i zakresu oczekiwanej pomocy.

reklama