Lokalne Partnerstwo Edukacyjne


Działania w ramach Lokalnego Partnerstwa Edukacyjnego w Powiecie Kościańskim są organizowane i koordynowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, Starostwo Powiatowe w Kościanie i Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Głównym celem, dla którego nawiązano Lokalne Partnerstwo Edukacyjne pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi i władzami samorządowymi odpowiedzialnymi za szkolnictwo ponadgimnazjalne na terenie Powiatu Kościańskiego oraz lokalnymi pracodawcami jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu do rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy i pracodawców.

W ramach Partnerstwa organizowane są cyklicznie spotkania, w których uczestniczą zaproszeni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz szkół ponadgimnazjalnych i władz samorządowych z Powiatu Kościańskiego. W trakcie spotkań, które mają charakter informacyjno-warsztatowy, uczestnicy dzieleni są na grupy pracujące na konkretnymi zagadnieniami związanymi z systemem edukacji i lokalnym rynkiem pracy. Następnie, wyniki prac poszczególnych zespołów są prezentowane, a część z nich, jako postulaty powiatowych pracodawców, jest wybierana do realizacji przez odpowiednie instytucje.

Do podmiotów realizujących oczekiwania powiatowych przedsiębiorców należą szkoły ponadgimnazjalne z powiatu, Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Powiatowy Urząd Pracy i Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. W trakcie spotkań, przedstawiciele podmiotów gospodarczych są informowani o stanie realizacji poszczególnych oczekiwań związanych z systemem edukacji.

Spotkania te są nie tylko, jak okazało się w trakcie rozwoju Partnerstwa, okazją do opracowywania koncepcji powiatowego systemu kształcenia zawodowego. W ich trakcie wypracowywane są także koncepcje innych działań, zgodnych z oczekiwaniami kościańskich pracodawców, których realizacja może się przyczynić do rozwoju gospodarczego Powiatu Kościańskiego.

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE