Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z uwzględnieniem rozwiązań na czas epidemii - 15.06.2021

Szanowni Klienci!

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z uwzględnieniem rozwiązań na czas epidemii

15.06.2021r. w godz. 10:00-12:00

Spotkanie poprowadzi prelegent z Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego pod adresem biuro@owp.koscian.net do dnia 10.06.2021r.

W dniu szkolenia osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania.

Więcej informacji pod nr tel. 65 512 77 83 lub 797 508 207. Zapraszamy serdecznie!

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama