Uwaga na płatne rejestry przedsiębiorców!

 

Szanowni Przedsiębiorcy!

Otrzymujemy od Was sygnały o próbach wyłudzeń pieniędzy na tzw. rejestr firm. Nowo powstałe firmy dostają wezwania do zapłaty za wpis do komercyjnych rejestrów działalności gospodarczej.

Ostrzegamy, że to może wprowadzać przedsiębiorców w błąd, bo wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jest bezpłatny. Inne rejestry są dobrowolne.

Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG otrzymuje komunikat o tym, że wpis do ewidencji jest bezpłatny. Ponadto komunikat ten znajduje się na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu w systemie CEIDG.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na głównej stronie internetowej CEIDG - www.ceidg.gov.pl.

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP