Środki na wsparcie przedsiębiorców tworzących miejsca pracy

Szanowni Przedsiębiorcy!

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie wszystkich pracodawców z terenu Powiatu Kościańskiego mających w planach zatrudnienie nowych pracowników.

Programy z których może skorzystać pracodawca przy zatrudnianiu nowych pracowników:

  • PRACE INTERWENCYJNE – polegają na zatrudnieniu osoby bezrobotnej przez okres 10 miesięcy i dofinansowaniu przez okres pierwszych 6 miesięcy wynagrodzenia zatrudnionej osoby. Dofinansowanie polega na refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS. Po zakończeniu refundacji, pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania bezrobotnego przez okres dalszych 4 miesięcy i finansowania jego wynagrodzenia w całości ze środków własnych.
  • STAŻ - istotą stażu jest nabywanie przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca ma możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej bezrobotnego w firmie pod kątem zatrudnienia go po zakończeniu stażu. Staż może zostać zorganizowany na okres od 3 do 6 miesięcy. Po zakończeniu stażu pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej co najmniej przez taki sam okres jaki trwał staż.
  • REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA DOPOSAŻENIA MIEJSCA PRACY - to pomoc finansowa udzielana w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego przez okres 25 miesięcy. Pomoc ta może być przyznana w wysokości 25 000,00 zł.
  • SZKOLENIA - Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oferuje możliwość zorganizowania i sfinansowania kosztów szkolenia kandydata do zatrudnienia pod potrzeby pracodawcy.

Wszystkich zainteresowanych pracodawców serdecznie zapraszamy do współpracy. Więcej informacji na temat programu można uzyskać w siedzibie urzędu w Kościanie, ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, pod numerem telefonu 65-512-10-55 wew. 258, 274 lub 205 oraz na stronie internetowej: www.koscian.praca.gov.pl.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

reklama
PUP
SFPK
WARP
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
Wielkopolski Instytut Jakości
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP