Sprostowanie informacji

Szanowni Państwo

Informujemy, że Pan Tomasz Nowicki prezes Biura Rachunkowego Exactus, który pełnił bezpłatny dyżur doradczy w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie posiada uprawnienia biegłego rewidenta.


Lidia Lewandowska
dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie


reklama