Sprawdź swojego kontrahenta

Chcesz sprawdzić rzetelność podmiotów, z którymi współpracujesz? Skorzystaj z bazy Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP).

Przedsiębiorco

chcesz sprawdzić swojego kontrahenta? Sprawdź Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP). To wykaz podmiotów, które zalegają z płatnościami wobec państwa. Głównym celem funkcjonowania Rejestru jest gromadzenie i udostępnianie informacji na temat nierzetelnych podmiotów.Dostęp do Rejestru Należności Publicznoprawnych jest możliwy po zalogowaniu w Portalu Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl). Rejestr ma ułatwić życie głównie przedsiębiorcom, którzy będą mogli sprawdzić wypłacalność swoich potencjalnych kontrahentów, co zmniejszy ryzyko podejmowania współpracy z nierzetelnymi partnerami biznesowymi.

Dane dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą może uzyskać każdy zalogowany, natomiast informacje dotyczące osób fizycznych (nieprowadzących działalności) są dostępne jedynie po przedstawieniu upoważnienia osoby, której dotyczy wpis.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.

Lidia Lewandowska
dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

 

reklama