Punkt Konsultacyjny wypełniania wniosków o grant na kapitał obrotowy

Punkt czynny będzie w dniach 20 - 21 sierpnia 2020 rok, w godz. od 8.00 do 16.00

Szanowni Klienci!

Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska Malczewski Stoczczak Matyaszczyk będzie prowadzić

Punkt Konsultacyjny wypełniania wniosków o grant na kapitał obrotowy
w siedzibie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, przy ul. Dworcowej 1.

Punkt czynny będzie w godz. od 8.00 do 16.00  
i zostanie uruchomiony w momencie podania DATY URUCHOMIENIA GENERATORA WNIOSKÓW.

 

Na spotkanie należy przygotować następujące dokumenty:

  • adres e-mail,
  • wydruk z CEIDG lub KRS w przypadku spółek,
  • dane osoby udzielającej poręczenia wekslowego (współmałżonka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, współmałżonków wspólników spółek cywilnych, członków zarządu spółek udzielających poręczenia) – imię, nazwisko, PESEL (nr paszportu dla obcokrajowców), miejsce zamieszkania,
  • dane za okres referencyjny (ostatni zamknięty rok obrachunkowy) z lat 2019, 2018 i 2017 dotyczące liczby zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty (FTE) oraz rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego firmy aplikującej o środki, a w przypadku przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych, również tych firm,
  • informacje umożliwiające wskazanie miesięcy, w których zanotowano spadek obrotów,
  • informacje o zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty (FTE) na dzień 31.12.2019 oraz na dzień aplikowania o grant,
  • informacje o otrzymanej pomocy publicznej związanej z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego pod adresem biuro@owp.koscian.net w celu umówienia spotkania.

Opłata za wypełnienie wniosku w generatorze jest następująca dla:

  • samozatrudnionych - 297,00 zł,
  • mikroprzedsiębiorstw - 397,00 zł,
  • małych przedsiębiorstw - 497,00 zł.

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia na spotkanie w wyznaczonym dniu i godzinie, które zostanie do Państwa przesłane przez konsultanta.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają mieszkańcy gmin członkowskich. Więcej informacji pod nr tel. 65 512 77 83 i 797 508 207. Zapraszamy.

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama