Programy wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

Szanowni Klienci!!!

I Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej do skorzystania ze wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy przy zakładaniu własnej firmy.

Więcej informacji na temat tego programu można uzyskać:

- na stronie internetowej Pieniądze na własny biznes
- w siedzibie naszego urzędu: Kościan, ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
- pod numerem telefonu 65-512-10-55 wew. 205 lub 207

 

II Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie posiada również środki finansowe na aktywizację osób, które są bezrobotne i nie ukończyły 30 roku życia.

Osoby te mogą otrzymać wsparcie w postaci:
- bon na zasiedlenie 
- bon szkoleniowy 
- bon stażowy 

Więcej informacji na temat programów można uzyskać na stronie Programy wsparcia dla osób do 30 roku życia lub pod numerem telefonu 65-512-10-55 wew. 258, 274 lub 205.

 

III Wszystkich pracodawców z terenu Powiatu Kościańskiego mających w planach zatrudnienie nowych pracowników zachęcamy do skorzystania ze wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie.

Programy z których może skorzystać pracodawca przy zatrudnianiu nowych pracowników:
- prace interwencyjne
- refundacja kosztów wyposażenia doposażenia miejsca pracy
- szkolenia

Wszystkich zainteresowanych pracodawców zapraszamy do współpracy. Więcej informacji na stronie Pieniądze na wsparcie przedsiębiorców tworzących miejsca pracy lub pod numerem telefonu 65-512-10-55 wew. 258, 274 lub 205.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

reklama