Ogłoszenie naborów wniosków przez Lokalną Grupę Dzałania Gościnna Wielkopolska

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje zgodne z zakresem tematycznym znajdującym się w załączniku.

Termin składania wniosków: 07.05.2018 r.  – 22.05.2018 r.
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Biuro Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,
ul. Powstańców Wielkopolskich 43; 63-830 Pępowo,

od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym ogłoszenie naboru wraz z załącznikami, dostępne są na stronie internetowej www.goscinnawielkopolska.pl w zakładce OGŁOSZENIA I WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW.

Sylwia Waszak
pracownik Ośrodka Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama