Oferta szkoleniowa RIPH Leszno

     Zapraszamy do udziału w szkoleniach pracowników przedsiębiorstw i właścicieli firm. Szkolenia obejmują zakres zmian w ustawie o VAT i ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT). Miejsce szkoleń - siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34.
Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

9 listopada 2012 roku, godz. 9:00 Szkolenie z zakresu zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2013 r. oraz wybrane problemy na tle orzecznictwa sadów administracyjnych w 2012 r.

Koszt szkolenia: 280 zł od osoby dla członków Izby oraz 330 zł dla firm niezrzeszonych.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 05.11.2012 r.

 

14 listopada 2012 roku, godz. 9:00 szkolenie z zakresu zmiany w ustawie o VAT 2013 r.

Koszt szkolenia: 280 zł od osoby dla członków Izby oraz 330 zł dla firm niezrzeszonych.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 09.11.2012 r.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Izby BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218.

Zgłoszenia należy przesyłać faksem 65 529 67 41 lub mailem leszno@riph.pl na formularzach zgłoszeniowych- do pobrania na stronie RIPH Leszno.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo również na stronie: www.riph.pl

Zapraszamy!

 

Pracownicy
Ośrodka Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama