Odpowiedzialny Pracodawca - Lider HR

Strefa Gospodarki - ogólnopolski, niezależny dodatek dystrybuowany wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną  - to organizator uznanych programów promocyjnych, jak: Konsumencki Lider Jakości, Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR, Rynkowy Lider Innowacji – Jakość, Kreatywność, Efektywność, Polska Jakość, Odpowiedzialny Samorząd czy Dobra Spółdzielnia.

W tym roku po raz kolejny organizowany jest program Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR z obszaru human resources (HR). Jego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Program adresowany jest do firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski, dla których dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników wpisana jest w strategię przedsiębiorstwa. Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia. Powołana Kapituła wyłoni laureatów, którzy otrzymają tytuł i godło promocyjne odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2019.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej - http://www.odpowiedzialny-pracodawca.pl/#popup1.

Pracodawców zainteresowanych udziałem w Programie
prosimy o kontakt telefoniczny z pośrednikiem pracy Panią Violettą Szymańską
tel. 65-512-10-55 wew. 258 do 25 stycznia 2019 r
.

reklama