O split payment i funduszach na szkolenia w OWP

O Mechanizmie Podzielonej Płatności rozmawialiśmy dzisiaj w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Rekordową frekwencję zanotowaliśmy podczas bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez Urząd Skarbowy w Kościanie i Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, którego tematem był Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

Zainteresowanie było tak duże, że zamiast zaplanowanego jednego spotkania odbyły się aż dwa, a każde przy wypełnionej po brzegi sali.

Szkolenie prowadzili przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Kościanie: Monika Adamczak i Jarosław Kowalczyk przy wsparciu Moniki Polcyn.

Prelegenci opowiadali o genezie Split Payment oraz jego mechanizmach. Przybliżali obowiązujące uregulowania oraz przepisy, które wejdą w życie już od 1 listopada 2019 roku. Przedstawiali również projekty zmian planowanych w przyszłym roku.

Spotkanie było doskonałą okazją do zadawania pytań i szukania informacji „u źródła”, z czego uczestnicy chętnie korzystali.

Pomiędzy szkoleniami omawiającymi MPP odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków na dokształcanie i podniesienie kompetencji zawodowych dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich firm, przygotowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie.

Ze szkoleń skorzystały łącznie 44 osoby.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a Urzędowi Skarbowemu w Kościanie i Punktowi Informacyjnemu Funduszy Europejskich za współpracę i przekazane informacje.

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama