OGŁOSZENIE PUP Kościan

Środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościanie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pracodawców chcących zatrudnić osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Urząd posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

- podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na  wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

- prace interwencyjne,

- staż.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Pani Alicja Roźmiarek – tel. 65 512-10-55 wew.205 oraz Pani Violetta Szymańska – Tel. 65 512-10-55 wew. 258.

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

 

Źrodło: Powiatowy Urzad Pracy w Kościanie

reklama
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP