Nabór wniosków w PUP w Kościanie

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wnioski należy składać w terminie od 24 do 26 lutego 2020r. 

W chwili obecnej Urząd posiada środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych, które należą do jednej z następujących grup: długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia.

Wnioski można otrzymać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanieul. Ks Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, parter stanowisko nr 6 lub pobrać w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.pup-koscian.pl.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie:

Pani Violetta Szymańska – tel. 65 512-10-55 wew. 258
Pani Alicja Roźmiarek – tel. 65 512-10-55 wew.205.

reklama