GRANT NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA MIKRO I MAŁYCH FIRM Z WIELKOPOLSKI

GENERATOR wniosków o GRANT na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, mikro i małych firm dotkniętych skutkami COVID-19 ruszy po 16 sierpnia.

Szanowni Przedsiębiorcy!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem grantem na kapitał obrotowy, chcąc zapewnić równy dostęp do informacji, a przez to równe szanse na skorzystanie z grantu, Grantodawca podjął decyzję o udostępnieniu generatora wniosku po 16 sierpnia 2020r. Przez kolejny okres minimum 4 dni  Przedsiębiorcy będą mogli wypełniać w nim wnioski o grant. Po udostępnieniu generatora wniosków Grantodawca  na stronie  www.warp.org.pl oraz www.grant.warp.org.pl powiadomi o terminie otwarcia naboru.

Przypominamy!
Wnioski o grant przyjmowane będą wyłącznie w drodze ONLINE na stronie www.grant.warp.org.pl. O terminie składania wniosku informować będziemy z wyprzedzeniem. O kolejności przyjmowania wniosków decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: warp.org.pl

Źródło: WARP Sp. z o.o.

reklama