Finał konkursu "Biznes z przyszłością" 2023

 

 

 

FINAŁ konkursu na najlepszy Biznes Plan „Biznes z przyszłością” 2023

 

Dobiegła końca VII edycja konkursu na najlepszy Biznes Plan „Biznes z przyszłością”. Poziom nadesłanych prac był zróżnicowany. Jedne zaskakiwały innowacyjnością prezentowanych zagadnień, inne dojrzałością, jeszcze inne nieszablonowym podejściem do biznesu. Komisja miała trudne zadanie. Ostatecznie wyłoniono trójkę zwycięzców. Przyznano również trzywyróżnienia.

Celem konkursu było promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku młodzieży szkolnej oraz zachęta młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz stworzenia nowego przedsięwzięcia gospodarczego oraz przygotowania biznes planu.

Organizatorami  konkursu byli: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie wzięli udział w zajęciach merytoryczno-warsztatowych oraz konsultacjach indywidualnych prowadzonych w ramach konkursu na najlepszy Biznes Plan „Biznes z przyszłością ”. 

Otrzymaliśmy 33 biznesplany. Komisja Konkursowa wyłoniła 10 finalistów. Rozstrzygnięcie nastąpiło dnia 14.11.2023r. w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

 

Finalistami konkursu zostali: 

1. Adamczyk Mikołaj (ZSP Kościan) Zasilnet – projekt Power House

2. Grzymisławska Zuzanna (ZSP Nietążkowo) EKO-CEGŁA - CEGŁA Z ODZYSKU

3. Juskowiak Zuzanna (ILO Kościan) MY.Pet

4. Matuszewski Bartosz (ILO Kościan) VIRTUAL WALK

5. Michalewicz Alan (ZSP Nietążkowo) ”AKADEMIA KADRU”

6. Przystańska Alicja (ZSP Nietążkowo) FILLMAT 24/7

7. Świniarska Weronika (ILO Kościan) JĘZYKOKORKI

8. Tęcza Agata (ILO Kościan) STYLE WITH DISCOUNT - ,,STYLIZUJ ZE ZNIŻKĄ”

9. Tulińska Aleksandra (ILO Kościan) SIEĆ FLOWER BUS

10. Zielonka Amelia (ILO Kościan) BUDGET MASTER

 

Laureaci konkursu:

I miejsce - Agata Tęcza

II miejsce - Alan Michalewicz

III miejsce - Bartosz Matuszewski

 

W gronie wyróżnionych znaleźli się:

- Mikołaj Adamczyk
- Zuzanna Grzymisławska
- Weronika Świniarska

  

 NAGRODY:

- laptop,
- bony podarunkowe o wartości 3.000,00 zł, 2.000,00 zł, 2x 1.000,00 zł,
- słuchawki bezprzewodowe,
- wyjazd studyjny do firmy WERNER KENKEL Spółka z o.o. w Krzycku Wielkim,
- nagrody rzeczowe.

  

 Nagrody zapewnili:

- Starostwo Powiatowe w Kościanie,
- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie,
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
- Bank Spółdzielczy w Kościanie,
- "INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza" S.A.,
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- Urząd Gminy Czempiń,
- Urząd Gminy Kościan,
- Urząd Miasta Kościana,
- Urząd Miejski Śmigla,
- WERNER KENKEL Spółka z o.o.

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom, fundatorom nagród, członkom komisji konkursowej, dyrektorom szkół oraz nauczycielom dziękujemy za udział i pomoc we współtworzeniu kolejnej edycji konkursu.

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP