Działania Godne Uwagi!!!

Głosowanie czas start! Można już oddawać głosy na najciekawsze inicjatywy zgłoszone do Konkursu „Działania Godne Uwagi”.

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
zostało zakwalifikowane do konkursu Działania Godne Uwagi.

 Liczymy na Wasze wsparcie! Będzie nam miło, jeżeli pod zdjęciem zostawisz pozytywną reakcję :)

Tytuł działania: „Mój pomysł – moja firma”  

 

Na profilu Centrum PISOP zagłosować można na inicjatywy z subregionów: 
leszczyński, kaliski, pilski, koniński oraz poznański (z wyłączeniem Miasta Poznania).

W głosowaniu Internautów zwycięża ta inicjatywa, która otrzyma najwięcej pozytywnych reakcji (funkcje: „Lubię to”, „Super”, „WOW”).

Głosowanie potrwa do 15 listopada do godz. 15:00.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA!!!

 

Adresaci działania 

Działania prowadzone przez Ośrodek w ramach akcji pod wspólnym tytułem „Mój pomysł – moja firma” skierowane przede wszystkim do mieszkańców powiatu kościańskiego, zarówno pracujących, bezrobotnych jak i biernych zawodowo. Były to osoby, które myślą o założeniu działalności gospodarczej i poszukują wiedzy związanej z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy, jej promowaniem, poszukiwaniem klientów, możliwościami pozyskania środków na start i wszelkiego rodzaju wsparciem potrzebnym w pierwszym okresie funkcjonowania.

Opis działania

Działania, które podjęliśmy w ramach akcji „Mój pomysł – moja firma” powstały na bazie zaobserwowanych przez nas potrzeb społecznych. Nasz ośrodek odwiedza wiele osób, które zastanawia się nad założeniem działalności gospodarczej, często jednak brakuje im podstawowej wiedzy na ten temat. Grupa ta jest bardzo zróżnicowana wiekowo. Są wśród nich ludzie w wieku 45+, którzy czują potrzebę dokonania życiowych zmian - po wieloletniej pracy na etacie szukają możliwości pracy na własny rachunek, są młode matki, które wychowując dzieci nie mogą pracować w tradycyjnym systemie i szukają dla siebie alternatywy, są wreszcie osoby, które mają pomysły biznesowe i chcą je realizować traktując je bądź jako główne bądź też jako dodatkowe źródło dochodu.  Większość z nich przychodząc do nas poszukuje informacji o tym jak zacząć, jak przygotować się do prowadzenia firmy, gdzie szukać środków na strt, itp.

Dlatego postanowiliśmy zorganizować bezpłatny system wsparcia, z którego mogą korzystać mieszkańcy powiatu kościańskiego. Działa on dwutorowo. Pierwszym elementem są szkolenia grupowe, podczas których uczestnicy pozyskują ogólne informacje dotyczące procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej. Omawiane są różnice między pracą na etacie i prowadzeniem własnej firmy, proces rejestracji firmy w CEIDG, formy opodatkowania, obowiązki, jakim podlega przedsiębiorca, składki ZUS, preferencje, z jakich mogą korzystać nowi przedsiębiorcy, źródła pozyskania środków na rozpoczęcie i rozwój działalności, itp.

Druga część oferty obejmuje możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych realizowanych pod wspólnym hasłem „Poniedziałki z ekspertem”. Porad udzielają tu specjaliści z różnych branż: coach, konsultant ds. funduszy unijnych, prawnik, specjalista ds. promocji firmy w internecie, specjalista ds. eksportu, trener biznesu, doradcy podatkowi.

Przyszły przedsiębiorca może tu pozyskać wiedzę związaną z jego indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami, wybrać zoptymalizowane formy podatkowe, od początku świadomie kształtować politykę swojej firmy i dobrze przygotować się do wejścia na rynek.

Nasze działania cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Z oferty obejmującej wszystkie działania skorzystało łącznie 179 osób, z czego 87 osób wzięło udział w szkoleniach grupowych i przeprowadzono 92 konsultacje indywidualne

Efekty działania

Prowadzona przez nas akcja przynosi wymierne efekty w postaci podnoszenia stanu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu kościańskiego i świadomości praw i obowiązków przedsiębiorcy. Dzięki naszemu wsparciu decyzje o rozpoczęciu własnego biznesu podejmowane są planowo i z rozmysłem, a nowi przedsiębiorcy są przygotowani do swojej roli. Pozwala to uniknąć wielu błędów często popełnianych przez początkujących biznesmenów i zwiększa szanse utrzymanie się firmy na rynku.

Nasze działania przyczyniają się nie tylko do krzewienia idei przedsiębiorczości i powstawania nowych podmiotów gospodarczych, ale także do zwiększenia ich żywotności.

Zabiegi te zamierzamy kontynuować w przyszłych latach, sukcesywnie poszerzając bazę specjalistów, wspierających bezpłatnie swoją wiedzą i doświadczeniem przyszłych i funkcjonujących przedsiębiorców.

Zaangażowani partnerzy

Realizowanie działań, które prowadzimy na rzecz przyszłych przedsiębiorców byłoby niemożliwe bez wsparcia samorządów lokalnych: Powiatu Kościańskiego, gmin: Kościan, Śmigiel i Czempiń oraz Miasta Kościana. Dzięki współpracy z samorządami docieramy do szerszego grona odbiorców. Informacje o naszych działaniach zamieszczane są na portalach gmin i powiatu. Partnerami w realizacji pomysłu wspierania przyszłych przedsiębiorców są: Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział w Poznaniu, Adwokacka Spółka Partnerska Malczewski Stoczczak Matyaszczyk z Leszna, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Leszna, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, Google Internetowe Rewolucje, Centrum Szkoleniowo Doradcze Quest z Kościana, Storage Business Services Jakub Grzelka, Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie i inne instytucje.

Opis realizatorów działania

Od ponad 16 lat działamy na rzecz przedsiębiorców, osób planujących założenie działalności gospodarczej, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Organizujemy różnego rodzaju szkolenia, spotkania, konsultacje. Pobudzamy postawy przedsiębiorcze i krzewimy w tym zakresie wiedzę. Jesteśmy współorganizatorem cyklicznego konkursu dla uczniów „Biznes z przyszłością – Mój Pierwszy Startup” i „Nocy zawodowców” – akcji promującej kształcenie zawodowe. W akcje włączają się: Powiat Kościański, gminy: Kościan, Czempiń, Śmigiel oraz miasto Kościan), instytucje m.in. PUP w Kościanie, Urząd Skarbowy w Kościanie, ZUS w Inspektorat Kościanie, CWRKDiZ w Lesznie.

reklama