Bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe

W piątek, w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie odbyły się dwa spotkania informacyjne dotyczące możliwości bezpłatnego podniesienia kwalifikacji dla osób nieaktywnych zawodowo oraz pracujących.

Konsultantki z Grupy Profesja z Poznania przedstawiły możliwości skorzystania z bogatej oferty bezpłatnych kursów, szkoleń zawodowych oraz staży.

Osoby nieaktywne zawodowo pomiędzy 18 i 64 rokiem życia mogą bezpłatnie zdobyć nowy zawód lub podnieść kwalifikacje uczestnicząc w dowolnym, wybranym przez siebie kursie. Dodatkowo otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu. Ponadto zainteresowani mogą również liczyć na pomoc doradcy zawodowego oraz trzymiesięczne płatne staże. Wystarczy zgłosić się do projektu „Zmiana - zacznij od siebie!”.

Pracownicy i pracodawcy z sektora mikro i małych firm, którzy pragną bezpłatnie podnieść kompetencje zawodowe mogą skorzystać z projektu „Sprawnie pracujący”. Oferuje on kursy zawodowe w pełnym zakresie np. obsługa maszyn i urządzeń – wózków jezdniowych, suwnic, koparek, dźwigów, szkolenia z programów komputerowych, pozyskanie nowych uprawnień itp. (maksymalny poziom dofinansowania dla jednej osoby to ok. 2800 zł). Celem projektu jest poprawa warunków pracy. Preferowane gałęzie przemysłu to: meblarstwo, budowlanka, przemysł papierniczy lub elektromaszynowy i inne.

Dziękujemy Paniom z Grupy Profesja za aktualne informacje, a uczestnikom za przybycie na spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w projektach proszone są o kontakt z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie pod nr tel. 65 512 77 83 lub 797 508 207 lub biurem projektu w Poznaniu pod nr tel. 690 937 666.

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama