5 lat Polskiej Strefy Inwestycji

Szanowni Państwo

W poniedziałek, 11 września 2023 roku w Auditorium Maximum Akademii Nauk Stosowanych im. S.Staszica w Pile odbył się Kongres Gospodarczy, podczas którego świętowano 5-lecie funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji. W spotkaniu uczestniczyła Lidia Lewandowska dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Kongres był doskonałym forum dla wymiany myśli i doświadczeń sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Dyskutowano m.in. o tworzeniu dobrych warunków do inwestowania, relacjach „inwestor – samorząd – spółki energetyczne”, a także o nowych technologiach i rozwoju szkolnictwa branżowego.

Wiceminister rozwoju i technologii, Grzegorz Piechowiak przypomniał historię stref ekonomicznych.

Od końca lat 90. na terenie naszego kraju funkcjonowało 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, które różniły się między sobą sposobami działania i oferowały określone, relatywnie niewielkie zasoby gruntów przeznaczonych pod inwestycje. W 2018 roku powstała Polska Strefa Inwestycji, dzięki której cały kraj stał się jedną wielką strefą ekonomiczną, zarządzaną przez 14 Specjalnych Stref. W samej tylko Wielkopolsce działają cztery z nich: Kostrzyńsko-Słubicka, Łódzka, Kamiennogórska i Wałbrzyska.

Z dobrodziejstw PSI korzystają przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, którzy stanowią 65 procent wszystkich inwestorów, ale także firmy zagraniczne. Mogą oni uzyskać m.in. ulgę podatkową przy realizacji nowej inwestycji w każdym zakątku kraju.

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

 

Fot. SWP Kościan

reklama
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP