stowarzyszenie wspierania przedsiębiorczości
w kościanie

newsletter

Chcesz być informowany o nowościach w naszym serwisie, szkoleniach, wykładach itp. podaj nam swój e-mail.

Wirtualny Kościański Inkubator Przedsiębiorczości

Usługi informacyjne


Informacja z zakresu:

* rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, w tym absolwentów szkół,

* podstawowych aspektów prawnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce a także w innych krajach UE,

* praktycznych aspektów ubiegania się o pomoc finansową z budżetu UE oraz z budżetu państwa na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,

* pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej (fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowe),

* ubiegania się o dotacje ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przez osoby bezrobotne na podjęcie działalności gospodarczej,

* ubiegania się o pomoc finansową ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie i posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

* składania przez przedsiębiorców wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Nasz Ośrodek istnieje dzięki pomocy:

 • Powiat
  Kościański
 • Miasto
  Kościan
 • Gmina
  Kościan
 • Miasto i Gmina
  Czempiń
 • Miasto i Gmina
  Krzywiń
 • Miasto i Gmina
  Śmigiel
 • Powiatowy Cech
  Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  w Kościanie
 • Stowarzyszenie
  Kupców Ziemi
  Kościańskiej
realizacja studiofabryka.pl