stowarzyszenie wspierania przedsiębiorczości
w kościanie

newsletter

Chcesz być informowany o nowościach w naszym serwisie, szkoleniach, wykładach itp. podaj nam swój e-mail.

Wirtualny Kościański Inkubator Przedsiębiorczości

Jak pomagamy?

 Zakres świadczonych usług


Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie świadczy usługi informacyjne i szkoleniowe, zgodnie ze standardem usługi informacyjnej i szkoleniowej oraz niestandaryzowane usługi doradztwa finansowego. Dla mieszkańców i przedsiębiorców Powiatu Kościańskiego usługi te są świadczone bezpłatnie.

Informacja z zakresu:
 • rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, w tym absolwentów szkół,
 • podstawowych aspektów prawnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce a także w innych krajach UE,
 • praktycznych aspektów ubiegania się o pomoc finansową z budżetu UE oraz z budżetu państwa na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej (fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowe),
 • ubiegania się o dotacje ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przez osoby bezrobotne na podjęcie działalności gospodarczej,
 • ubiegania się o pomoc finansową ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie i posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • składania przez przedsiębiorców wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Szkolenia z zakresu:

 • rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (źródła finansowania działalności gospodarczej, wypełnianie niezbędnych dokumentów, księgowość, finanse, podatki, ubezpieczenia społeczne, podstawowe aspekty prawne, marketing, reklama, obsługa klienta),
 • praktycznych aspektów poszukiwania pracy,
 • podstawowych elementów prawa pracy,
 • praktycznych aspektów ubiegania się o pomoc finansową z budżetu UE na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Usługi doradztwa finansowego:

 

OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KOŚCIANIE robi wiele innych, ciekawych i użytecznych rzeczy, których nie sposób opisać w kilku słowach. Dlatego zapraszamy do siedziby Ośrodka w celu zapoznania się z jego pracownikami oraz z możliwościami uzyskania pomocy, nawiązania współpracy, podzielenia się doświadczeniami...

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub osobisty w celu umówienia spotkania!

Nasz Ośrodek istnieje dzięki pomocy:

 • Powiat
  Kościański
 • Miasto
  Kościan
 • Gmina
  Kościan
 • Miasto i Gmina
  Czempiń
 • Miasto i Gmina
  Krzywiń
 • Miasto i Gmina
  Śmigiel
 • Powiatowy Cech
  Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  w Kościanie
 • Stowarzyszenie
  Kupców Ziemi
  Kościańskiej
realizacja studiofabryka.pl