Zatrudnianie cudzoziemców – aspekty prawne w świetle najnowszych i planowanych zmian - 4.12.2018 r.

Przedsiębiorco, zatrudniasz cudzoziemców albo planujesz ich zatrudnienie? To spotkanie jest dla Ciebie! Przyjdź i dowiedz się więcej.

Szanowni Państwo

Wszystkich zainteresowanych, a szczególnie przedsiębiorców zatrudniających lub planujących zatrudnienie obcokrajowców zapraszamy na bezpłatne spotkanie pod hasłem

Zatrudnianie cudzoziemców – aspekty prawne w świetle najnowszych i planowanych zmian

4 grudnia 2018 r. w godz. 10-14

w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)

Podczas spotkania omawiane będą następujące tematy:

1. Zatrudnianie cudzoziemców – regulacje prawne

2. Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce:
- obywatele Unii Europejskiej,
- obywatele państw trzecich – dokumenty legalizujące pobyt (wiza, stampila, zezwolenie na pobyt).

3. Podejmowanie pracy przez cudzoziemców:
- cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,
- tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców - „procedura oświadczeniowa” - zezwolenie na pracę,
- zezwolenie na pobyt i pracę,
- zezwolenie na pracę sezonową,
- zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.

4. Aspekty podatkowe przy zatrudnianiu cudzoziemców:
- ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
- umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

5. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:
- regulacje Unii Europejskiej dotyczące koordynacji zasad ubezpieczenia społecznego,
- umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego.

6. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:
- odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
- powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP.

7. Realizacja kontraktów międzynarodowych i delegowanie cudzoziemców:
- regulacje dotyczące zabezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
- procedury administracyjne.

Będzie też czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Podczas spotkania do dyspozycji uczestników będą konsultanci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

Współorganizatorem spotkania jest Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka Sp.j. z Leszna.

Na zgłoszenia czekamy do 3 grudnia 2018 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego pod adresem biuro@owp.koscian.net.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 65 512 77 83 oraz 797 508 207.


Lidia Lewandowska
dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama