Nabór na Targi HKTDC Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair 2018

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach ww. Inteligentnych Specjalizacji udział w następujących targach:

Targi HKTDC Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair 2018, 7-9 maja 2018 r., Hong Kong (Chiny)

http://m.hktdc.com/fair/hkmedicalfair-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Medical-Devices-and-Supplies-Fair.html

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z:

  • podpisanym Regulaminem naboru,
  • Oświadczeniem o pomocy de minimis,
  • Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • oraz aktualnym wypisem z KRS

na adres e-mail: katarzyna.orlik@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 29 stycznia 2018 r. (tj. poniedziałek). Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

 

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.

http://iw.org.pl/nabor-na-targi-hktdc-hong-kong-medical-devices-and-supplies-fair-2018-7-9-maja-2018-r/

https://www.umww.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-stoisko-regionalne-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-2018-r-na-targi-wpisane-w-obszar-inteligentnych-specjalizacji-nowoczesne-technologie-medyczne

 

Dodatkowych informacji udziela Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu tel. 61 626 62 49, e-mail: katarzyna.orlik@umww.pl.

Działanie realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.


Lidia Lewandowska
specjalista ds. programów pomocowych
w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

 

reklama