ZASIŁKI W 2018R. ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY WYMIARU ŚWIADCZEŃ - szkolenie

Zapraszamy na szkolenie skierowane do pracowników wykonujących zadania związane z ustalaniem prawa do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

ZASIŁKI W 2018 r. ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY WYMIARU ŚWIADCZEŃ

23 kwietnia  2018 r. (poniedziałek)  godz. 10:00

w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)

 

W programie:

I      PODSTAWA   WYMIARU  ZASIŁKÓW  Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

a) Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków  w związku ze zmianą  minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2018 r.

- przeliczanie zasiłków w trakcie ich trwania

- prawo do nowego zasiłku w bieżącym roku kalendarzowym

- podstawa wymiaru zasiłków dla pracownika który przed zawarciem umowy o pracę posiadał z tym samym zakładem umowę o naukę zawodu

- sposób waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku dla celów świadczenia rehabilitacyjnego ( w przypadku takiej waloryzacji)

Omówienie przykładów do każdej wyżej podanej opcji

 

b) Sposób uwzględniania nagrody  rocznej w podstawie wymiaru zasiłków

- w przypadku kiedy nagroda roczna  za ubiegły rok nie została jeszcze wypłacona

-  nagroda  roczna za ubiegły rok została wypłacona wyłącznie od dodatku stażowego

-  nagroda roczna za ubiegły rok w ogóle nie przysługiwała

- za ubiegły  rok  została wypłacona z tytułu różnych wymiarów czasu  pracy

Omówienie  przykładów  do każdej opcji

 

c) Uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłków  dodatków/premii/ nagród

- przyznanych  do  określonego terminu

- gwarantowanych  za czas  niezdolności  do  pracy

- których  wypłaty  zaprzestano  w  ciągu  roku

Omówienie  przykładów  do  każdej opcji

 

d) Obniżanie zasiłku chorobowego

e) Zasady ustalania podstawy wymiaru  zasiłków dla zleceniobiorców

f) Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków  po  ustaniu tytułu  ubezpieczenia

g) Obowiązki   płatnika  wobec   zwalnianych  pracowników którzy  przebywają  na zwolnieniach lekarskich / wypełnianie  zaświadczenia płatnika  składek /

 

II  ZASIŁKI  OPIEKUŃCZE     

i) Uprawnienia do zasiłku opiekuńczego

j) Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego.

k) Opieka nad zdrowymi dziećmi

l) Opieka sprawowana  w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej

m) Dokumentowanie prawa do zasiłków  w tym prawidłowe wypełnianie Z-15A  i Z-15B /Przykłady/

n) Wysokość zasiłku opiekuńczych

 

III  URLOPY  MACIERZYŃSKIE  I  ZASIŁKI  MACIERZYŃSKIE

a) Wymiar urlopu macierzyńskiego

b) Wymiar urlopu  rodzicielskiego

c) Wyrównywanie  zasiłku macierzyńskiego   do wysokości  świadczenia rodzicielskiego

d) Praca  na  urlopie macierzyńskim u  pracodawcy który udzielił urlopu macierzyńskiego a  zasiłek  macierzyński

e) Praca na urlopie  macierzyńskim  u  innego pracodawcy a zasiłek macierzyński

f) Wydłużanie  urlopów rodzicielskich

g) Dzielenie się urlopami

h) Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

i) Zasiłek macierzyński za okres do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko skończy 6 lat

j) Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy

k) Wysokość zasiłków macierzyńskich

l) Wnioski o urlop macierzyński / zasiłek macierzyński/ terminy i dokumenty

Omówienie  przedstawionych  przykładów

      

 ● Cena:  210,00 zł netto +23% VAT*.

Opłata za szkolenie obejmuje: zajęcia dydaktyczne, serwis kawowy, materiały szkoleniowe, konsultacje indywidualnych problemów uczestników oraz zaświadczenie uczestnictwa.

UWAGA!!! Druga osoba z tej samej firmy 170,00 zł netto +23% VAT*

* Uczestnicy, których dot. zwolnienie z VAT, proszeni będą o podpisanie stosownego oświadczenia w dniu szkolenia.


● Wykładowca: Spotkanie    poprowadzi  Alina Ćwiklińska. Absolwentka  Wydziału  Prawa i Administracji  Uniwersytetu Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Specjalistka  w zakresie  świadczeń krótkoterminowych. Długoletni  członek  zespołu doradczego w  Departamencie  Zasiłków. Współautorka  poradnika dla  inspektorów  kontroli płatników  składek. Autorka  artykułów w  prasie  fachowej. Posiada  duże  doświadczenie  w  kontaktach  z  przedstawicielami  zakładów pracy zajmujących  się  problematyką  zasiłkową. Gwarantuje  fachową  pomoc  w  rozwiązywaniu  problemów.

● Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia 2018r. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie załączonego formularza pod adresem e-mail: biuro@owp.koscian.net. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji pod nr telefonu 65 512 77 83.

Lidia Lewandowska
p.o. dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama