Wyższe składki ZUS w 2018 roku

Szanowni Państwo

Informujemy, że w 2018 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzą do ZUS wyższe składki.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność dłużej niż 2 lata, wysokość składek ZUS zależy od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Wartość ta opublikowana została już w ustawie budżetowej na 2018 rok. Wynosi ona 4443 zł i jest o 180 zł wyższa niż w roku 2017. Podstawę wymiaru składek ZUS na 2018 rok stanowi 60% tej kwoty, czyli 2665,80 zł.

W przypadku nowych przedsiębiorców (działalność gospodarcza prowadzona krócej niż 2 lata) wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku płaca minimalna wynosić będzie 2100 zł, tj. o 100 zł więcej niż w roku 2017. Podstawę wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia czyli kwota 630 zł.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.

Lidia Lewandowska
specjalista ds. programów pomocowych

 

reklama