Wielkopolska Rada Trzydziestu - nowa kadencja

I posiedzenie WR30 nowej kadencji

Źródło: UMWW

23 czerwca 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu kadencji 2021-2024. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie w WR30 reprezentuje Pan Andrzej Przybyła - Przewodniczący Rady Stowarzyszenia.

07-09. września 2021 r. Członkowie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu uczestniczą w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu, organizowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich pod hasłem: "Europa w poszukiwaniu przywództwa".

Udział w obradach Forum pozwoli na przedstawienie doświadczeń oraz perspektyw wielkopolskich organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, związanych z kreowaniem nowych warunków działalności biznesowej w rzeczywistości popandemicznej.

Karpacz stał się właśnie centrum dyskusji nad kluczowymi i globalnymi kwestiami z zakresu bezpieczeństwa, energetyki, biznesu i zarządzania, ochrony zdrowia, inwestycji i rozwoju, jak również polityki międzynarodowej i regionalnej. Od 2007 roku integralną częścią wydarzenia jest Forum Regionów. To platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej. 

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

 

reklama