Ważne zmiany dla przedsiębiorców

Uchwalona została Konstytucja Biznesu, a w jej ramach ustawa Prawo Przedsiębiorców - niezwykle istotna dla małych firm.

Szanowni Państwo

Już od marca wejdą w życie uregulowania, zgodnie z którymi nowe firmy nie zapłacą składek ZUS przez pół roku prowadzenia działalności, natomiast najmniejsze firmy nie zapłacą składek w ogóle. Zniesiony zostanie obowiązek posługiwania się numerem REGON. W życie wejdzie też zasada, że to co nie jest zakazane prawem jest dozwolone.

Przyjęta przez Sejm Konstytucja Biznesu wprowadza zupełnie nowe rozwiązanie polegające na zwolnieniu powstających firm ze składek ZUS. Zgodnie z tymi przepisami, każda nowo zarejestrowana firma będzie zwolniona z opłacania składek przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Zwolnieniem objęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne, a więc składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa. Nowe przepisy wejdą w życie już 31 marca 2018 roku.

Po wykorzystaniu półrocznego zwolnienia, będzie można dodatkowo skorzystać wzorem lat ubiegłych z 2-letniej ulgi w ZUS. Przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorca będzie miał zatem prawo do opłacania składek w obniżonej wysokości wynoszącej na dzień dzisiejszy 520,10 zł.

Dopiero po upływie tego okresu, przedsiębiorca zapłaci składki w normalnej wysokości, tj. w kwocie 1232,16 zł. 

Ta sama ustawa wprowadza również pojęcie tzw. działalności nierejestrowanej. Osoby, które osiągają miesięczne przychody niższe od 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie będą musiały w ogóle rejestrować działalności, a co za tym idzie, nie będą miały obowiązku opłacania jakichkolwiek składek ZUS (w tym również składki zdrowotnej). To rozwiązanie wejdzie w życie wcześniej, bo już 1 marca 2018 roku.

Kolejną zmianą przewidzianą w Prawie Przedsiębiorców jest zniesienie obowiązku posługiwania się numerem REGON. Ustawa wprowadza zasadę, iż w obrocie gospodarczym wystarczającą identyfikację przedsiębiorcy stanowić będzie numer NIP.

Prawo Przedsiębiorców wprowadza również generalną zasadę stanowiącą, iż to, co nie jest prawem zakazane, jest dozwolone. Powołując się na artykuł 8 ustawy, przedsiębiorca może zatem podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których wyraźnie zakazują przepisy prawa. Nowe przepisy zdecydowanie odrzucają zatem stosowaną dotychczas przez wielu urzędników praktykę, według której zgodne z prawem jest tylko takie działanie, które zostało dozwolone przez odpowiednie przepisy. 

Więcej informacji o zmianach związanych z wejściem w życie Konstytucji Biznesu przeczytacie Państwo tutaj.


Lidia Lewandowska
specjalista ds. programów pomocowych
w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama