Sukcesja - przekazanie przedsiębiorstwa następcom - szkolenie 26.10.2018 r.

Co zrobić, aby w razie śmierci właściciela firma, bez wstrząsów, mogła kontynuować działalność? Jak zaplanować i przeprowadzić sukcesję? Na te i inne istotne pytania związane z bezpieczeństwem funkcjonowania przedsiębiorstwa w obliczu zdarzeń losowych odpowiemy na naszym spotkaniu.

Szanowni Państwo

Wszystkich przedsiębiorców, którzy pragną dowiedzieć się jak przeprowadzić lub zaplanować przekazanie firmy następcom, zapraszamy na szkolenie pod hasłem:

„Sukcesja przedsiębiorstwa”

26 października 2018 r. w godz. 10.00-12.30 lub 16.00-18.30

w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro).

Celem szkolenia jest uświadomienie ryzyk związanych z brakiem planu przekazania firmy następcom oraz wskazanie możliwości zaplanowania przejęcia przedsiębiorstwa przez następców zarówno na wypadek przejścia właściciela firmy na emeryturę, jak i jego śmierci.

Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości takiego zaplanowania sukcesji przedsiębiorstwa, aby zapewnić sprawną kontynuację działalności. Ponadto zostaną omówione możliwości w zakresie podziału majątku przedsiębiorcy pomiędzy członków rodziny, aby uniknąć lub zminimalizować konflikty pomiędzy osobą przejmującą firmę a pozostałymi członkami rodziny.

Omówione będą charakterystyczne cechy poszczególnych form działalności gospodarczej (indywidualnej działalności, spółki cywilnej, spółek handlowych), które mają istotne znaczenie w przypadku sukcesji.

Na zakończenie uczestnicy zapoznają się z założeniami ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która wchodzi w życie w dniu 25 listopada 2018 roku. Przedstawione zostaną zalety i wady tej ustawy, która w założeniu ma stanowić narzędzie zapewniające kontynuację działalności przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG.

Spotkanie poprowadzi adwokat Łukasz Nowak z Adwokackiej Spółki Partnerskiej MSM w Lesznie.

Koszt szkolenia: 100,00 zł +23% VAT od 1 osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października 2018 roku do godz. 13:00 na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać pod adresem e-mail: biuro@owp.koscian.net. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora szkolenia.

Więcej informacji pod nr telefonu 65 512 77 83 / 797 508 207.

Lidia Lewandowska
dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama