Styczniowe konkursy dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo

Informujemy, że w styczniu na mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców czeka 30 zupełnie nowych konkursów m.in. w obszarze badań naukowych, energetyki, innowacji czy rewitalizacji.

Spośród 88 trwających w styczniu naborów dla przedsiębiorców, 17 to konkursy z  programów ogólnopolskich, 64 z programów regionalnych i 7 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo tutaj.


Lidia Lewandowska
specjalista ds. programów pomocowych
w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościaniereklama