Realizacja projektu PRO-ZAWÓD!

Informujemy, iż SENSE consulting Sp. z o.o. w Poznaniu realizuje projekt „PRO-ZAWÓD: program zwiększania aktywności zawodowej osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy” przeznaczonych dla osób niepracujących, mających ukończony 30 rok życia i zamieszkujących województwo wielkopolskie, w tym również dla osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, jak i dla pracodawców, którym zależy na pozyskaniu stażystów a tym samym na budowaniu wizerunku pracodawcy wspierającego rozwój ludzi.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

 

Zainteresowany? Napisz do nas!

 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan
tel. 65 512 77 83 / 797 508 207, e-mail: biuro@owp.koscian.net.

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. 61 843 26 11, e-mail: biuro@senseconsulting.pl.

Na wszystkie pytania odpowie Pani Anna Kryjom. 
Zadzwoń pod 534 098 072, lub napisz na a.kryjom@senseconsulting.pl.

reklama