Raportowanie schematów podatkowych – MDR - szkolenie 29.10.2019

Szkolenie dotyczące nowych obowiązków raportowych, które mogą obciążać szeroką grupę podatników, ich księgowych oraz doradców prawnych lub biznesowych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.:

Raportowanie schematów podatkowych – MDR

29.10.2019 r., godz. 10:00-13:00

do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro).

Szkolenie  przeznaczone jest dla pracowników wewnętrznych działów księgowo-podatkowych oraz działów prawnych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a także dla biur rachunkowych, kancelarii prawnych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Adresatami szkolenia są również pracownicy instytucji finansowych oraz kadra zarządzająca odpowiedzialna za rozliczenia podatkowe firmy.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH? Czy nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczą również tych firm, które nie korzystają z optymalizacji podatkowej? Jakie rodzaje firm nie mają obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych? Czy biuro rachunkowe sporządzając dla klienta dokumentację cen transferowych naraża się na ryzyko grzywny? Podczas szkolenia uczestnicy poznają odpowiedzi na te oraz inne pytania związane z nowymi przepisami.

Od 01.01.2019 r. podatnicy mają obowiązek informowania administracji skarbowej o określonych działaniach mających wpływ na rozliczenia podatkowe (tzw. schematy podatkowe). Przekazywane informacje dotyczą planowanych lub dokonanych transakcji, zawieranych umów lub wypłacanych należności. Naruszenie nowych obowiązków może skutkować karą grzywny do ok. 21,6 mln PLN (odpowiedzialnością karnoskarbową) lub dodatkową karą pieniężną do 10 mln PLN.

 

Plan szkolenia:

1. Cel nowych przepisów – informacje wstępne.

2. Czym jest schemat podatkowy?

3. Schemat podatkowy a optymalizacja podatkowa.

4. Rodzaje schematów podatkowych – schemat podatkowy standaryzowany oraz transgraniczny.

5. Rodzaje podmiotów zobowiązanych do raportowania – promotor, wspomagający, korzystający.

6. Obowiązki uczestników schematu podatkowego – promotor, wspomagający, korzystający.

7. Sposób przekazywania informacji o schematach podatkowych.

8. Zakres przekazywanych informacji.

9. Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karnoskarbowej – procedura wewnętrzna.

10. Sankcje za naruszenie nowych obowiązków.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę umożliwiającą im prawidłowe wypełnienie nowych obowiązków sprawozdawczych bez narażania się na odpowiedzialność karnoskarbową. Dzięki nabytym umiejętnościom uczestnicy będą w stanie rozpoznać schemat podatkowy oraz określić, czy podlega on raportowaniu.

Szkolenie poprowadzi Paweł K. Kamiński – Właściciel Kancelarii, doradca podatkowy (nr wpisu 12470). Doświadczenie zawodowe zdobywał w butikowej kancelarii prawnej, dziale finansowym spółki deweloperskiej oraz międzynarodowych firmach doradczych (tzw. Wielka Czwórka). Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, przeglądach podatkowych, a także w ustalaniu i rozliczaniu podatkowych form wsparcia przedsiębiorców (m.in. ulgi na działalność badawczo-rozwojową). Jest doświadczonym doradcą w zakresie opodatkowania połączeń, podziałów oraz przekształceń podmiotów gospodarczych, a także trenerem szeregu szkoleń podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest autorem eksperckich publikacji, a także prelegentem specjalistycznych szkoleń i warsztatów podatkowych prowadzonych m.in. we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

Cena szkolenia 150,00 zł brutto. 

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego pod adresem biuro@owp.koscian.net do 24.10.2019r. Więcej informacji pod nr tel. 65 512 77 83 i 797 508 207.

Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama