RODO ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH OD 2018 r. – szkolenie 25.01.2018 r. w Kościanie

Już w maju 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych.  Wprowadzają one nowe, rewolucyjne zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Ich zastosowanie będzie dotyczyć każdej osoby i podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Warto zapoznać się z nowymi przepisami, bo są one obwarowane surowymi sankcjami finansowymi, a ich naruszenie może pociągnąć za sobą daleko idące skutki.

W związku z tym zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące tematyki ochrony danych osobowych w świetle nadchodzących zmian.
Pragniemy zaznajomić Państwa z problematyką ochrony danych i narzędziami, które w niedalekiej przyszłości znajdą zastosowanie. Chcemy też uczulić Państwa na istotę tego zagadnienia, aby uchronić przed poważnymi konsekwencjami przewidzianymi przez nowe regulacje prawne.

Szkolenie skoncentrowane wyłącznie na wprowadzanych zmianach poprowadzą:
Kacper Stoczczak i Wojciech Dominiak - adwokaci z Adwokackiej Spółki Partnerskiej Malczewski Stoczczak Matyaszczyk w Lesznie, którzy specjalizują się w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Po szkoleniu będzie można skorzystać z konsultacji indywidualnych, które potrwają około 30 minut.

Na szkolenie zapraszamy w czwartek, 25.01.2018 r., od godz. 10.00 do 12.45 do siedziby Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)

Koszt szkolenia: 100,00 zł +23% VAT od 1 osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 stycznia 2018 roku do godz. 15:00 na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać pod adresem e-mail: biuro@owp.koscian.net. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora szkolenia.

Więcej informacji pod nr telefonu 65 512 77 83.


Lidia Lewandowska
specjalista ds. programów pomocowych

reklama