REKRUTACJA DO PROJEKTU „Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych – podregion leszczyński”

Projekt „Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych – podregion leszczyński” jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 29.11.2021 r. na terenie podregionu leszczyńskiego (woj. wielkopolskie),który zakłada refundację kursów i szkoleń do 88,5%.

Szanowni Państwo,

od dnia 25 czerwca 2020r. przyjmowane sa zgłoszenia do udziału w projekcie. Rekrutacja odbywać się będzie rundami. Pierwsza runda potrwa do dnia 07.07.2020r.

Osoby, które w tym czasie prześlą poprawne i kompletne dokumenty, spełniające wymogi formalne zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie. W kolejnym etapie będą mogły przystąpić do doradztwa i dokonać wyboru usługi poprzez BUR.

 

Projekt „Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych – podregion leszczyński” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 8 – Edukacja, Działanie: 8.3. – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Numer Projektu: RPWP.08.03.02-30-0028/19.

Cel Projektu:
do 29.11.2021 r. objęcie wsparciem min. 1010 os. (555K, 455M) spośród 1120 os. dorosłych (620K, 500M), uczących się/pracujących/zamieszkujących na obszarze podregionu leszczyńskiego (woj. wielkopolskie). W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki objęci wsparciem wybiorą z pomocą doradcy zawodowego jeden lub więcej z kursów zawodowych, który będzie zgodny z ich indywidualnymi potrzebami oraz będzie się wpisywał w zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy.

W Projekcie nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego do lekarzy/pielęgniarek/położnych, którym jest ono udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie, które złożyły dokumenty rekrutacyjne oraz spełnią kryteria formalne zostaną objęci kompleksowym wsparciem.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.wielkopolskaakademia.pl.

Dokumenty do pobrania tutaj, elektroniczny formularz zgłoszeniowy tutaj.

 

PUNKTY KONTAKTOWE tutaj.

Biuro Projektu i Punkt Kontaktowy (PK1) na terenie miasta Leszno:

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno

PK4 – na terenie powiatu kościańskiego:

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan (budynek dworca PKP, I piętro)
w godz.: pon. 10.00-17.00
         śr., czw. 08.00-15.00

reklama