Prawo Pracy 2018r. – Przepisy obowiązujące i planowane zmiany do Kodeksu Pracy - szkolenie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu

Prawo Pracy 2018r. – Przepisy obowiązujące i planowane zmiany do Kodeksu Pracy

26 kwietnia  2018 r. (czwartek)  godz. 10:00

w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)

 

W programie:

Prawo pracy w 2018r. – przepisy obowiązujące i planowane zmiany do Kodeksu pracy, w tym:

 • Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim.
 • Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.
 • Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.
 • Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.
 • Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.
 • Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.
 • Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie elektronicznego tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Konieczność wypłaty wynagrodzenia przelewem bankowym.
 • Zmiana terminów na odwołanie się pracownika od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę - uwaga na pouczenia w pismach rozwiązujących umowę.
 • Planowane zmiany dot. urlopów wypoczynkowych.

Ochrona przedemerytalna od 1 października 2017 r.

Uprawnienia rodzicielskie i ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę, w tym:

 • Podmioty uprawnione do korzystania z uprawnień rodzicielskich.
 • Wspólna opieka nad dzieckiem w tym samym czasie.
 • Możliwość wydłużenia urlopu rodzicielskiego.
 • Odsunięcie w czasie wykorzystania urlopu rodzicielskiego a urlop wychowawczy.
 • Od kiedy pracownik korzystający z uprawnień rodzicielskich korzysta z ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę.

 Ważne orzeczenia sądowe z zakresu prawa pracy

   

Cena:  210,00 zł netto +23% VAT*.

Opłata za szkolenie obejmuje: zajęcia dydaktyczne, serwis kawowy, materiały szkoleniowe, konsultacje indywidualnych problemów uczestników oraz zaświadczenie uczestnictwa.

UWAGA!!! Druga osoba z tej samej firmy 170,00 zł netto +23% VAT*

* Uczestnicy, których dot. zwolnienie z VAT, proszeni będą o podpisanie stosownego oświadczenia w dniu szkolenia.

Wykładowca: specjalista-praktyk Państwowej Inspekcji Pracy

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 kwietnia 2018r. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie załączonego formularza pod adresem e-mail: biuro@owp.koscian.net. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji pod nr telefonu 65 512 77 83.

Sylwia Waszak
pracownik Ośrodka Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama