Ponad 23 tys. zł na założenie firmy i wsparcie pomostowe!

Masz ponad 30. lat, nie pracujesz, myślisz o założeniu działalności gospodarczej ale brakuje ci środków? Skorzystaj z projektu „Raz, dwa, trzy – firma i Ty”. Do pozyskania dotacja w wysokości ponad 23.000 zł i wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy.

Projekt „Raz, dwa, trzy – firma i Ty” realizowany jest przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu. Jego celem jest utworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz nowych miejsc pracy na terenie Wielkopolski.

KWOTA DOTACJI na założenie firmywynosi 23 861,15 PLN

WSPARCIE POMOSTOWE przez 12 miesięcy w wysokości: 

 • 2 000,00 PLN/miesiąc w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • 1 500,00 PLN/miesiąc w przypadku założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) i/lub utworzenia dodatkowego miejsca pracy;
 • 1000,00/miesiąc PLN w pozostałych przypadkach. 

Minimalna wymagana kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.238,85 PLN.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

 Dodatkowe punkty w projekcie są przydzielane za przynależność do poniższych grup:

 • kobieta
 • osoba powyżej 50 roku życia
 • osoba o niskich kwalifikacjach
 • jeśli osoba założy działalność w ramach inteligentnych specjalizacji
 • jeśli osoba założy działalność w ramach odnawialnych źródeł energii
 • jeśli osoba zatrudni dodatkową osobę na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu

Nabór Formularzy rekrutacyjnych będzie prowadzony  w okresie od 7 stycznia 2019r. do 1 lutego 2019r.

Więcej informacji pod adresem: http://warp.org.pl/dotacje/firmaity/nabory/nabor-ii/nabor-ii-wnioskow-dla-uczestnikow-projektu-firmaity/

reklama