Podstawy płac - szkolenie 28.08.2019

Szkolenie umożliwiające zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru naliczania wynagrodzeń

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do samodzielnej pracy w dziale płac.

„Podstawy płac - kompleksowe szkolenie od podstaw”

28 sierpnia 2019 r. w godz. 9.00 – 14.00

w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro).

Program obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS:

1. Obliczanie obligatoryjnych składników wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie za czas przepracowany,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie za  czas dyżuru,
  • wynagrodzenie za czas przestoju,

2. Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
3. Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
4. Obliczanie odprawy emerytalnej, odszkodowań.
5. Potrącenia z wynagrodzeń.
6. Obliczanie podstawy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy z elementami prezentacji i wykładu, ćwiczenia, dyskusja i wymiana doświadczeń. Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

Spotkanie poprowadzi Lidia Ratajczak – trener z wieloletnim doświadczeniem w obszarze kadr i płac. Praktyk. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Cena szkolenia 150,00 zł brutto. 
Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego pod adresem biuro@owp.koscian.net do 23.08.2019r

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora.

Więcej informacji pod nr tel. 65 512 77 83 i 797 508 207.

Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama