Ogłoszenie konkursu na wsparcie prowadzenia prac B+R

Szanowni Państwo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2  „Sektorowe programy B+R”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Planowany termin naboru wniosków: od 19.03.2018 do 21.05.2018.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Lidia Lewandowska
specjalista ds. programów pomocowych

 

reklama