Ogłoszenie PUP w Kościanie w sprawie dotacji i refundacji!!!

Wstrzymano do odwołania udzielanie dotacji i refundacji - sytuacja przejściowa

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, iż wstrzymuje od dnia 01.01.2019 r. do odwołania udzielanie osobom bezrobotnym bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Zaistniała sytuacja ma związek z prowadzeniem przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prac nad opracowaniem nowych zasad rozliczania podatku VAT od dotacji dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej  i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Jednoczenie informujemy, iż sytuacja ta jest przejściowa, w związku z tym, osoby bezrobotne zainteresowane dotacją w dalszym ciągu mogą się zapisywać w PUP. W momencie uzyskania informacji o możliwości dalszego udzielania bezzwrotnych środków, wszystkie osoby zapisane otrzymają informację na ten temat. Podobnie w przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy,  informacja o naborze wniosków zostanie podana na stronie internetowej PUP.

reklama